Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ZGŁOSZENIA

Warunkiem czynnego Uczestnictwa (wystąpienia lub prezentacji posteru) w konferencji jest:

  1. przesłanie na adres email Organizatora architektura.miasta@asp.waw.pl wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia Uczestnictwa (pobranego ze strony internetowej konferencji) wraz z abstraktem prezentowanego artykułu (do 2500 znaków, w formacie .doc lub .docx) lub posterem (wymiary 70x100cm, orientacja pionowa, 300 dpi, CMYK, w formacie .TIFF).
  2. Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia akceptacji Zgłoszenia Uczestnictwa przez Radę Naukową Konferencji.

 

Ostateczny termin przesyłania Zgłoszeń Uczestnictwa upływa 25.02.2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA: plik do pobrania

REGULAMIN KONFERENCJI: plik do pobrania