Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

MIEJSCE

Konferencja odbędzie się w Audytorium (sala nr 4) na parterze budynku Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Adres: Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa