Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ARCHITEKTURA MIASTA. DIALOG I DOŚWIADCZANIE.

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona zagadnieniu architektury miasta jako przestrzeni dialogu i doświadczeń zmysłowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej ARCHITEKTURA MIASTA. DIALOG I DOŚWIADCZANIE, poświęconej zagadnieniu architektury miasta jako przestrzeni dialogu i doświadczeń zmysłowych.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i odbędzie się 5. kwietnia 2019 w Audytorium Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przy Krakowskim Przedmieściu 5.

Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych badaczy i naukowców zajmujących się zagadnieniem architektury miasta, formowania miejskich wnętrz publicznych, czynnych projektantów i wykładowców, artystów, młodych naukowców i doktorantów oraz studentów, jak również miejskich aktywistów. Jako wydarzenie towarzyszące konferencji planowana jest także wystawa posterów.

Wybrane referaty, zaprezentowane podczas konferencji, zostaną w pełnej formie opublikowane w monografii – recenzowanej publikacji naukowej.