Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jerzy Bogusławski

Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w 1979 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera architekta (praca pod kierunkiem prof. Witolda Benedyka) i nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Sztuki za projekt “Studenckiej wioski skansenowskiej w Łopience” (wraz z zespołem). Praca projektanta i inżyniera budowy w warszawskiej Pracowni Konserwacji Zabytków zaowocowała zdobyciem Uprawnień Budowlanych i Konserwatorskich. Razem z arch. Piotrem Jankowskim w 1984 roku stworzył Pracownię Architektoniczną Bogusławski – Jankowski Sp. z o.o. , wówczas jedną z pierwszych prywatnych autorskich pracowni. W 1997 roku powstała Pracownia Architektonicznej Bogusławski i Partnerzy Sp. z o.o. Jerzy Bogusławski jako generalny projektant lub współautor wykonał 150 projektów – w tym zespoły mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, wystawy, biurowce, domy prywatne. Wiele z powyższych projektów razem z indywidualnie projektowanymi wnętrzami, meblami, a nawet projektem szkła stołowego. Wśród wielu nagród najbardziej ceni I nagrodę na Biennale Architektury w Krakowie (praca z ówczesnym zespołem pracowni).

Jerzy Bogusławski w latach 1983–1985 był wiceprezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP, był Członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego , a w 1992 roku otrzymał Honorową Odznakę SARP. W 1988 rozpoczął pracę dydaktyczną jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, od 1998 pracuje  na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych. Tam w 2010 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2012 roku został profesorem ASP. Od 2012 roku prorektor ds. rozwoju uczelni. W 2013r. ASP w Krakowie nadała mu stopień dr hab.

Jerzy Bogusławski jest także członkiem Rady Programowej Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej przy warszawskiej ASP i Wyższej Szkole Nauk Społecznych, członkiem komisji dyplomowej w Ecole Nationale Supérieure d`Architectures de Paris la Villette U6 i w Esam Design Ecole Superieure des Artes Modernes w Paryżu. Brał udział w 15 wystawach.