Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jeremi T. Królikowski

Artysta, malarz, rysownik,architekt, historyk i krytyk architektury i sztuki, publicysta. Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej uzyskał w 1968 roku.

Prowadzi badania nad semiotyką architektury, filozofią przestrzeni a szczególnie genius loci. Od 1963 roku miał wiele wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (Francja,Norwegia,Niemcy, Kanada, USA, Italia).

Jest autorem książek, artykułów, tekstów o krajobrazie, sztuce, architekturze. Jest redaktorem naczelnym czasopisma”Arche” poświęconego genius loci, kulturze przestrzeni i twórczości,  Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW.