Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ewa Maria Kuryłowicz

Prof. dr hab. inż. architekt, kierowniczka Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, profesor tytularny od 2014, wiceprezes i generalny projektant autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates, przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

Laureatka medalu SARP Bene Merentibus 2015 i złotej odznaki SARP 2017. Sędzia SARP, juror w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych, Przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP w  kadencji 2015-2019. Ekspert ACE ds. Projektowania Uniwersalnego w latach 2005-2008. Konsultant Uniwersytetu Warszawskiego  ds. projektowania uniwersalnego w latach 1996 – 2012. Współautorka (ze Stefanem Kuryłowiczem) książki „Pasja i Pragmatyzm. Człowiek. Architektura, wolność” 2010  oraz wielu innych publikacji w pismach, magazynach i w materiałach  konferencji tematycznych, w których brała udział jako prelegentka i /lub  panelistka. Recenzentka prac doktorskich i habilitacyjnych Wydziałów Architektury Politechnik: Gdańskiej, Krakowskiej, Gliwickiej, Wrocławskiej, Warszawskiej. Promotorka ponad 120 dyplomów magisterskich i 50 inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, z których ponad 10 otrzymało nagrody krajowe i uczelniane.

Recenzentka prac doktorskich i habilitacyjnych Wydziałów Architektury Politechnik: Gdańskiej, Krakowskiej, Gliwickiej, Wrocławskiej, Warszawskiej. Promotorka ponad 120 dyplomów magisterskich i 50 inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, z których ponad 10 otrzymało nagrody krajowe i uczelniane. Członkini  Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk .

W kierowanej przez nią  od 2011 r. pracowni  Kuryłowicz & Associates sp z o.o. powstały takie projekty jak m.in.:  osiedle mieszkaniowe Ludna –Wilanowska z pawilonem usługowym (2017), Budynek  The TIDES (2017) ,wieżowiec Q 22 w Warszawie (2016),  biurowiec Silesia Star (Katowice, 2016),  Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (2015), Galeria Warmińska w Olsztynie (2014), Stadion miejski w Białymstoku (2014), zespół mieszkaniowy i biurowiec Powiśle Park (2013), Ratusz Wilanów (2014), Muzeum Historii Żydów Polskich (generalny projektant: Rainer Mahlamaki, 2013), Nowy Plac Unii w Warszawie (2013 r.), budynek Wydziałów Językowych UW przy ul. Dobrej (I etap zrealizowany w 2012 r., II etap projektowany obecnie, 2018), terminal lotniczy w Modlinie (2012, II etap w budowie) i wiele innych.

Laureatka nagród  i wyróżnień w konkursach  architektonicznych (z  zespołami pracowni  K & A), m.in. campus biurowo usługowo hotelowy  AMREST we Wrocławiu, I nagroda (2018), zespól biurowo usługowy EMPARK w Warszawie I nagroda (2018),  Mieszkanie Plus, I nagroda (2017), Pawilon Przewrotu Kopernikańskiego przy Centrum Nauki Kopernik (2017- wyróżnienie I); Centrum Dziedzictwa Historycznego Gdańska (2012 – wyróżnienie I); Muzeum Historii Polski (2009-wyróżnienie I); Wydział Neofilologii UW  w W-wie (2006 – I nagroda), Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (2005- I nagroda ) i inne.  www.apaka.com.pl)